سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه ایلام
    1393/11/06  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

قابل توجه دانشجویان گرامی:با توجه به تغییراتی که درسیستم اتوماسیون اداره تغذیه به وجود آمده ، تقاضامندیم نسبت به تغیر رمز خود به شش رقم ( ترکیبی ار حروف و عدد ) اقدام نمائید.